Turvamääräykset

Ilmailuviranomainen on tuonut määräyksiä kuljetettaessa vaarallisia aineita lentokoneessa.

Lapin Lentopalvelut Oy kuljettaa vaarallisia aineita Liikenteen turvallisuusviraston, Trafin erikseen myöntämällä vaarallisten aineiden kuljetusluvalla ja siihen liittyvällä erikoisluvalla Suomen alueella.

Lupa käsittää toiminnan Suomen Lapin erämaa-alueilla matkustajien tai lentäjän omaan käyttöön tarkoitettujen retkituotteiden ja selviytymisvälineiden kuljetuksen. Lupa sisältää myös oikeuden kuljettaa vastaavia tuotteita rahtina erämaassa olevalle tai oleville henkilöille.

Yritys ei kuljeta kokonaan ilmakuljetuksessa kiellettyjä aineita ja estää toimenpiteillään matkustajia kuljettamasta näitä aineita epähuomiossa.

Vaarallisten aineiden ilmakuljetus on suoritettava noudattaen Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) julkaisemaa kuljetussäännöstöä ICAO-TI:tä (Doc 9284, Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air) (vastaava hyväksyttävä julkaisu kansainvälisen ilmakuljetusliiton julkaisu IATA DGR) sekä EASA OPS:ia EU R965/2012 ja kansallisten vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annettujen määräyksiä (Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) ja Asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta (210/1997, OPS M1-18).

Matkustaja vastaa matkatavaroidensa sisällöstä ja mahdollisista merkinnöistä ja että niistä päällikölle annettu tieto on oikea. 

Pakkauksien tulee olla ehjiä ja suljettuja. Nestemäiset tuotteet tulee olla hyvin suljetuissa, kyseisille aineille tarkoitetuissa pakkauksissa.

 

Sallittuja vaarallisia aineita ovat:

Luokka 3 palavat nesteet: Retkikeittimissä käytettävät aineet etyylialkoholi (UN 1170) tai alkoholit, palavat, myrkylliset (UN 1986), metanoli (UN1230).

Lentokoneessa matkustajana oleva henkilö saa kuljettaa matkatavaroissaan retkikeittimen polttonestettä omaa käyttöön varten enintään yhden litran (1 L). 

Pakkaus on suljettava vahvaan tiiviiseen muovipussiin, joka on suljettava tiiviisti. 

 

Luokka 2.1 Palavat kaasut (Aerosolit): Alkoholit (UN 1987).

Lentokoneessa matkustajana oleva henkilö saa kuljettaa matkatavaroissaan retkikeittimen kaasusäiliöitä omaa käyttöään varten enintään 500 g. 

 

Luokka 3, palavat nesteet: Bensiini (UN 1203)  ja kevyt poltto-öljy (UN 1202).

Lentokoneessa matkustajana oleva henkilö, joka harjoittaa elinkeinoaan yrityksen toiminta-alueella, saa elinkeinonsa harjoittamista varten kuljettaa matkatavaroissaan bensiiniä ja kevyttä polttoöljyä ja muu matkustaja saa omaa tarvettaan varten kuljettaa matkatavaroissaan bensiiniä näitä nesteitä varten valmistetussa yleiseen myyntiin hyväksytyissä, enintään 20 litran vetoisissa vahvoissa hyväkuntoisissa astioissa siten, että lentokoneessa kuljetettava kyseisten nesteiden määrä on yhteensä enintään 60 litraa. 

Pakkauksen sulkulaiteen kiinnitys on varmistettu varmistuslangalla tai muulla vastaavalla tavalla siten, ettei sulkulaitteen läpi voi päästä nestettä.

 

Luokka 2.1, palavat kaasut: Propaani (UN 1987).

Lentokoneessa matkustajana oleva henkilö, joka harjoittaa elinkeinoaan yrityksen toiminta-alueella, saa elinkeinonsa harjoittamista varten lähettää propaania lentorahtina nestekaasun kuljetusta ja säilytystä varten valmistetuissa, yleiseen myyntiin hyväksytyissä kahden, viiden (5) tai yhdentoista (11) kilogramman (netto) vetoisissa vahvoissa, luotettavalla sulkulaitteella varustetuissa metallisäiliöissä. Lentokoneessa kuljetettava propaanimäärä ei saa ylittää 22 kilogrammaa (netto).

Kaasusäiliön tulee olla avaamaton ja irti keittimestä tai vastaavasta laitteesta. 

 

Urheilu ja metsästysaseet

Urheiluaseita ovat ne kertalaukeavat aseet, jotka ovat tarkoitettu metsästykseen tai tunnettuun kilpailukäyttöön.

Urheilu- ja metsästysaseet, joita lennolla mukana olevat matkustajat kuljettavat omaa käyttöään varten, voidaan kuljettaa matkatavarana soveltuvassa ilma-aluksen rahtitilassa. Aseiden on oltava lataamattomia.

Urheilu- ja metsästysaseiden ammuksia saa kuljettaa matkustajan matkatavarassa vain päällikön luvalla. Ammukset on kuljetettava sellaisessa ilma-aluksen rahtitilassa, johon matkustajat eivät voi päästä käsiksi, ja niiden on oltava tarkoitettuja matkustajan omaan käyttöön. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voidaan urheiluaseen ammukset kuljettaa päällikön luvalla myös matkustamossa.

Ammusten on oltava turvallisesti pakattuja, kuuluttava luokkaan 1.4S, eikä niiden massa pakkauksineen saa ylittää 5 kilogrammaa matkustajaa kohti.

Räjähtäviä tai palavia ammuksia ei saa kuljettaa. Useamman henkilön kuljettamia eriä ei saa yhdistää yhteen tai useampaan kolliin.

 

 

 


Ota meihin yhteyttä

Kysy rohkeasti. Lisää viestiisi myös puhelinnumerosi.


Yhteystiedot

Lapin Lentopalvelut Oy / Lapland Flight Services Ltd

Sevettijärvi ja Inari

Postiosoite:
Postal address:

Kirkonmäentie 26
FI-95450 TORNIO

Y-tunnus: 2695448-6

FI.AOC.039

Liikennelupa FI 2/2015


Phone:
+358 400 315499 (Telia)